ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

คลิกประกาศที่นี่ ⇒ ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ศน. ปี พ.ศ. 2565

ข่าวที่ผ่านมา