ประกาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564จังหวัดสระแก้ว มี 3 สนามสอบ ดังนี้


1. สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว < คลิกที่นี่เพื่อดูสนามสอบ >
จำนวน 5 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
1.คณิตศาสตร์ 2.ภาษาไทย 3.ภาษาอังกฤษ 4.วิทยาศาสตร์ 5.ภาษาจีน


2. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว < คลิกที่นี่เพื่อดูสนามสอบ >
จำนวน 13 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
1.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2.ฟิสิกส์ 3.สังคมศึกษา 4.พลศึกษา 5.นาฏศิลป์ 6.เคมี
7.ชีววิทยา 8.ดนตรีสากล 9.อุตสาหกรรม 10.ดนตรีไทย 11.ดนตรีศึกษา 12.ศิลปศึกษา 13.สุขศึกษา


3. สนามสอบโรงเรียนอรัญประเทศ < คลิกที่นี่เพื่อดูสนามสอบ >
จำนวน 12 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
1.คอมพิวเตอร์ 2.ประถมศึกษา 3.ปฐมวัย 4.เกษตร 5.การเงิน/บัญชี 6.โสตทัศนศึกษา
7.กิจกรรมบำบัด 8.แพทย์แผนไทย 9.บรรณารักษ์ 10.จิตวิทยา 11.คหกรรม 12.เทคโนโลยีทางการศึกษา

 


 

ข่าวที่ผ่านมา