ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓๔ อัตรา โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓๔ อัตรา โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖