รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

คลิก ⇒ ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 (1)

ข่าวที่ผ่านมา