ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวปราณี  เชื้อชาติ และนายธีรวัฒน์  ฆะราช  ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  ณ วัดสองพี่น้อง ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  โดยมี  พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์