ใช้ของโจร

ข้าราชการตำรวจ นำรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยมาใช้ขับขี่โดยติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ