ศธจ.สระแก้ว องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้รับประกาศจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ว่าเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม