ความเป็นกลางในการดำเนินการทางวินัย

การสอบสวนทางวินัยกับการตรวจสอบผลการสอบสวนทางวินัย การตรวจสอบผลการสอบสวนทางวินัยกับการวินิจฉัยอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่เป็นชุดเดียวกันไม่ได้ แต่การสืบสวนข้อเท็จจริงกับการสอบสวนทางวินัยเป็นชุดเดียวกันได้ ไม่มีปัญหาความเป็นกลาง