รณรงค์การเลือกตั้งโดยสุจริต

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ รณรงค์การเลือกตั้งโดยสุจริต โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วีดิโอ “มือสะอาด ชาติไม่ล่ม” ของ นางสาว กษริน วงศ์กิตติชวลิต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ราชบุรี วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง