นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานต่อนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ให้มาเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่น ในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยจัดพร้อมกันในทุกอำเภอของจังหวัดสระแก้ว

การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ของอำเภอเมืองสระแก้ว ในวันนี้ มีกองลูกเสือโรงเรียน เข้าร่วมพิธี จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนสระแก้ว ลูกเสือเนตรนารี จำนวน 1,500 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 50 คน
2. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ลูกเสือ จำนวน 32 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 3 คน
3. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลูกเสือ จำนวน 32 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 3 คน
4. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ลูกเสือ จำนวน 32 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 3 คน
5. โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ลูกเสือ จำนวน 32 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 3 คน
6. ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 50 คน
7. ลูกเสือวิสามัญ กศน.เมืองสระแก้ว จำนวน 20 คน
รวมทั้งสิ้น 1,670 คน


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา