ความรับผิดกรณีเงินในบัญชีหาย

เงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้าถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากของผู้อื่น เนื่องจากลูกค้ากรอกชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และหมายเลขโอทีพี ทางอีเมลแอบอ้าง (Phishing Email)  เป็นเหตุให้คนร้ายโอนเงินได้สำเร็จ ลูกค้าและธนาคารต้องรับผิดในเงินที่สูญหายคนละครึ่ง