กิจกรรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้