จัดกิจกรรม “๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตย” ตอนที่ ๓

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.นัณศภรณ์ นิลอรุณ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม “๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตย” ตอนที่ ๓