5 กย 64 สำนักงาน ก.ค.ศ.เชิญรับฟังเกณฑ์วิทยะฐานะใหม่ทาง Facebook และ YouTube live