เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน จัดโดยจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว โดยมีพระครูศรีรัตน์สรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่าย ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมพิธี ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน