สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวหน่วยงานราชการภายนอก มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1. กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับฝึกอบรมได้ที่ trainning.prd.go.th
2. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ขอเชิญสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ พ.ศ.2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.thethaibar.or.th

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา