วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในนามหน่วยประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้วดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ และมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการ
โดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 จังหวัดสระแก้วมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางมณี มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง
2. นางสุวิมล ชอบเงิน ครูอาสาสมัคร กศน.อรัญประเทศ
ทั้งนี้ จะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 1 ราย ภายในวันที่ 10
ธันวาคม 2561 และส่งผลการพิจารณาไปยังมูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อพิจารณาต่อไป

*ครูผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะได้รับรางวัล ดังนี้
-ครูผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
รางวัลประกอบด้วย เหรียญทองรางวัล / เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน / โล่ประกาศเกียรติคุณ และ เงินรางวัลจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
-ครูผู้ที่มีคะแนนลำดับ 2 และ 3 จะได้รับ “รางวัลคุณากร”
-ครูผู้ที่มีคะแนนลำดับ 4 ถึง 20 จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ”
-ครูผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดจะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์”

รุ่งตะวัน โจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา