วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว