ด่วน !!! ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบัน สามารถยื่นผ่านทางเว็บไซต์  http://obecprovince64.com  ในระหว่างวันที่ 16-22  ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้  ↓↓↓

คู่มือผู้สมัครสำหรับยื่นเลือกจังหวัด

ด่วน!!!  ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย ปี 2564    NEW!

 

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

แนบท้ายประกาศดังนี้

กำหนดการสอบแข่งขันฯ

1. คณิตศาสตร์

2. ภาษาไทย

3. ภาษาอังกฤษ

4. วิทยาศาสตร์

5. ฟิสิกส์

6. เคมี

7. สังคมศึกษา

8. พลศึกษา

9. ดนตรีศึกษา

10. ดนตรีสากล

11. นาฏศิลป์

12. คอมพิวเตอร์

13. เกษตร

14. ประถมศึกษา

15. ปฐมวัย

16. จิตวิทยาและการแนะแนว

17. บรรณารักษ์

18. การเงิน-การบัญชี