การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑, เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จำนวน ๓๔ ราย  ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นางนัธนริทร์ ปู่ชู ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าพบปะและปฐมนิเทศผู้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ร่วมพบปะและแนะแนวทางการปฏิบัติตน ในวิถีทางราชการด้านวิชาชีพครู อีกด้วย