รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ กกต.จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม“๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ร่วมกับ กกต.จังหวัดสระแก้ว “ปั่นจักรยานรณรงค์การเลือกตั้ง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖”