ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

วันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06:00 น.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และต่อมาในเวลา 8:00 น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close