ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องแนะนำ

บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดใหม่ ตามมติ กศจ.สระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ทั้ง 3 เขต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close