ข่าวประกาศเรื่องแนะนำ

ประกาศเลื่อนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

 แก้ไขประกาศรายชื่อ-สอบรอง-ฯ (เลื่อนการสอบ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close