ข่าวประกาศเรื่องแนะนำ

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา-สังกัด-สพฐ.-ปี-พ.ศ.2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close