ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องแนะนำ

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ปี 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางศิริลักษณ์ ห้องทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นางสาวอรนุช นิสังกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) โดยได้ร่วมถวายพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีทุกส่วนราชการในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมพิธี
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close