ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้ช่วยเรื่องแนะนำ

สถิติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

รับสมัครวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2564

สรุปจำนวนผู้สมัครรายวัน

24-3-2564

25-3-2564

26-3-2564

27-3-2564

28-3-2564

29-3-2564

30-3-2564

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close