ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติในการหารือคณะรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการหารือคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://ops.sueksa.go.th/ “หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์”
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close