คลังความรู้เอกสารเผยแพร่

กฎหมายน่ารู้

ตลาดนัดหน้าบ้าน

สาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตเทศบาลเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องบำรุงดูแลรักษา แต่การที่เทศบาลเปิดให้มีตลาดนัดบนถนนสาธารณะโดยไม่เปิดทางเข้าออกให้เจ้าของบ้านถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ   อ่าน “ตลาดนัดหน้าบ้าน

10magazine60

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close