ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครฯ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครวันเวลาสถานที่และวิธีการยื่นใบสมัครในรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ประกาศเอกชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close