เอกสารเผยแพร่

อุทาหรณ์สอนครู “นายว่าขี้ข้าอย่าพลอย”

อุทาหรณ์

การปฏิบัติราชการจะต้องยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง การที่ผู้บังคับบัญชาให้เรากระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายเราจะต้องทักท้วง และถ้าหากมีบุคคลอื่นที่เขารู้สึกผิดชอบชั่วดีเขาทักท้วง ก็อย่าพลอยไปตำหนิติเตียนเขาเข้าทำนอง “นายว่าขี้ข้าพลอย” ไม่ควรตามใจผู้บังคับบัญชา โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง

10law60

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close