ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.

การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและแผน

การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและแผน

วันที่ 22 พ.ย.2560 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ บุคลากรสังกัด กศน.จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ย.2560 ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close