ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งประกาศ เรื่อง กำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close