ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องแนะนำ

การขอดูคะแนนคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา กศจ.สระแก้ว ผู้สมัครคัดเลือกที่ประสงค์ขอดูคะแนนการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา ดูคะแนนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (หลังวันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการ คัดเลือก) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รายละเอียด ดังนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close