ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.

ประชุมเตรียมกาชาดประจำปี 62

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นปรธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดขบวนแห่พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและกำแหนดแนวทางการให้คะแนนขบวนแห่ของแต่ละอำเภอเพื่อให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานวัฒน์ธรรมจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ,เขต2 และสพม.เขต 7 เข้าร่วมประชุม ชมภาพทั้งหมด

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close