ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการของจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close