ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องแนะนำ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสวนธารณะสระแก้วสระขวัญ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” บริเวณสวนสาธารณะสระแก้วสระขวัญ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสวนสาธารณะ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาล ที่ 10  โดยมีข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานอย่างมากมาย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close