ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องแนะนำ

ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจ เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาการจัดศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561″ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยรับจำนวน 50 โรงเรียน(จำนวนเพิ่มเติม) สามารถส่งรายชื่อได้ตาม คิวอาร์โค้ด และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2561

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close