ข่าวประกาศเรื่องแนะนำ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม”การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561″ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close