ข่าวประกาศเรื่องแนะนำ

รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2

รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ สังกัด สพป.สก. 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close