ข่าวประกาศเรื่องแนะนำ

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

ผลสอบศึกษานิเทศก์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close