ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 สาขาวิชาเอก ซึ่งมีผู้มารับการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close