ติดต่อ ศธจ.สระแก้ว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
เบอร์โทร สำนักงาน 037-550241-6
โทรสาร 037-550244
E-Mail : [email protected]
Facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เพจ Facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

เบอร์โทร ห้องรองศึกษาธิการ 037-550241

กลุ่มศึกษานิเทศก์ 037-550241-3
กลุ่มนโยบายและแผน 037-550244
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 037-550244
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด 037-550244
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 037-550244
กลุ่มบริหารงานบุคคล นิติกร 037-550245
กลุ่มอำนวยการ 037-550246
คุรุสภา 037-247390

เพจ Facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Close