ติดต่อ ศธจ.สระแก้ว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
เบอร์โทร สำนักงาน 037-550245 ,037-550246
โทรสาร 037-550246
E-Mail : moesakaeo@gmail.com
Facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
เพจ Facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

เบอร์โทร ห้องรองศึกษาธิการ 037-550245
กลุ่มบริหารงานบุคคล นิติกร 037-550245
กลุ่มอำนวยการ 037-550246
คุรุสภา 037-550245

เพจ Facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Close