ข้อมูลเรียกบรรจุ

ข้อมูลความเคลื่อนไหวการเรียกบรรจุ “ครูผู้ช่วย” ปี พ.ศ.2563
บัญชี กศจ. สระแก้ว 

ลำดับที่สาขาวิชาเอกจำนวนผู้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการบรรจุคงเหลือขึ้นบัญชีหมายเหตุ
1การเงินและการบัญชี211
2จิตวิทยาและการแนะแนว110หมดบัญชี
3พลศึกษา770หมดบัญชี
4ภาษาจีน110หมดบัญชี
5ดนตรีศึกษา110หมดบัญชี
6นาฏศิลป์330หมดบัญชี
7ดนตรีสากล321
8คณิตศาสตร์33301สละสิทธิ 2 ราย
9ภาษาไทย14140หมดบัญชี
10ภาษาอังกฤษ28252สละสิทธิ 1 ราย
11ฟิสิกส์35431
12ศิลปศึกษา110หมดบัญชี
13ปฐมวัย770หมดบัญชี
14ประถมศึกษา990หมดบัญชี
15คหกรรม110หมดบัญชี
รวม14610637
 
Close