ข้อมูลเรียกบรรจุ

ข้อมูลความเคลื่อนไหวการเรียกบรรจุ “ครูผู้ช่วย”
บัญชี กศจ. สระแก้ว

ลำดับที่สาขาวิชาเอกจำนวนผู้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการบรรจุคงเหลือขึ้นบัญชีหมายเหตุ
1คอมพิวเตอร์392314สละสิทธิ 2 ราย
2วิทยาศาสตร์ทั่วไป16254106สละสิทธิ 2 ราย
3สังคมศึกษา1284976สละสิทธิ 3 ราย
4ชีววิทยา1147
5บรรณารักษ์752
6ภาษาอังกฤษ64630หมดบัญชี,สละสิทธิ 1 ราย
7ศิลปศึกษา770หมดบัญชี
8วัดผลและประเมินผลการศึกษา220หมดบัญชี
9ทัศนศิลป์440หมดบัญชี
10คณิตศาสตร์62610หมดบัญชี,สละสิทธิ 1 ราย
11ดนตรีศึกษา550หมดบัญชี
12พลศึกษา16160หมดบัญชี
13ภาษาไทย75740หมดบัญชี,สละสิทธิ 1 ราย
14การศึกษาปฐมวัย38380หมดบัญชี
15นาฏศิลป์660หมดบัญชี
16การประถมศึกษา550หมดบัญชี
17เกษตร110หมดบัญชี
18ดนตรีไทย000ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้
รวม632417205
 
Close