หมวดหมู่: ภารกิจ ศธจ.

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร เตรียมสอบนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสมาน …

กิจกรรมลงนามถวายพระพร และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจัง…

จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริๆ จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำ…

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาว…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสมา…

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดสระแก้วตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13…

ข่าวที่ผ่านมา