หมวดหมู่: บุคลากร ศธจ.สก.

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสมาน เ…

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต้นแบบ) ให้กับครูโรงเรียนสระแก้ว

วันที่ 4-6 เมษายน 2565 นายสมาน…

ข่าวที่ผ่านมา