หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ส่งผู้แทนฯร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานโรงเรียนในโครงการ 1 โครงการ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายสมาน …

ศธจ.สระแก้ว ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสมาน …

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” สั่งสถานศึกษาในสังกัด ศธ. เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1/2565 เข้มมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เน้นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ตรวจ ATK ไม่เป็นเงื่อนไขในการเข้าเรียน ประสาน สธ.ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้นักเรียน นักศึกษา

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง…

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสมาน เ…

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต้นแบบ) ให้กับครูโรงเรียนสระแก้ว

วันที่ 4-6 เมษายน 2565 นายสมาน…

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้วร่วมกับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ ที่ 9 พร้อมคณะ

วันที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวกมล…

ด่วน!!! ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอดูคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สามารถเข้าดูคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่าง วันที่ 4 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565 ตรวจสอบคะแนนผ่านลิ้งค์ของแต่ละ กศจ.

สามารถเข้าดูคะแนนผ่านระบบออนไล…