หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับชม การจัดรายการวิทยุ “รายการการศึกษาเพื่อประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์

ขอเชิญรับชม การจัดรา…

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 21 พฤศจ…