กิจกรรมต่อต้านการทุจริต ศธจ.สระแก้ว ตอนที่ ๔

ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ศธจ.สระแก้ว ตอนที่ ๔