กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

สอบถามได้ค่ะ